slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9 slideshow 10

การติดต่อ

ศูนย์ฝึกอาชีพการผลิตวัสดุก่อสร้าง หลัก กม.ที่ 147 ถนนมิตรภาพ หมู่ที่ 5 บ้านถิ่น ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 มือถือ. 081-9758913 โทร. (66)(042) 248423 Email. cvbt-web.org
View ศูนย์ฝึกอาชีพการผลิตวัสดุก่อสร้าง in a larger map