กระเบื้องหลังคา (Roof Tiles)

 

 

กระเบื้องศิลาเพรช (Roman II Roof Tile)

 

บ้านที่สร้างจากกระเบื้องศิลาชัย

กระเบื้องศิลาชัย (Semi-sheet Roof Tile) บ้านที่สร้างจากกระเบื้องศิลาชัย

 

 

บ้านที่สร้างจากกระเบื้องศิลาชัย บ้านที่สร้างจากกระเบื้องศิลาเพชร

บ้านที่สร้างจากกระเบื้องศิลาเพชรบ้านที่สร้างจากกระเบื้องศิลาเพชร

 

Roman II Gallery          Semi-sheet Gallery

 

ข้อมูลเทคนิคกระเบื้องคอนกรีตศิลาเพชร (Tech Sheet Roman II Tiles (Thai))

คู่มือเทคนิคกระเบื้องคอนกรีตศิลาชัย (Technical Sheet for Semi-sheet Tiles (Thai))

โบรชัวร์กระเบื้องคอนกรีตศิลาชัย (Brochure Semi-sheet Tiles (Thai))

กลับ|back