อิฐดินปูนประสาน (Interlocking Compressed Earth Block)

 

อิฐดินปูนประสานรุ่นบ้านเชียง
Ban Chiang Interlocking Compressed Earth Block
บ้านที่สร้างจากกระเบื้องศิลาชัย
อิฐดินปูนประสานรุ่นทรงไทย
SongThai Interlocking Compressed Earth Block
บ้านที่สร้างจากกระเบื้องศิลาชัย

อิฐดินปูนประสาน อิฐดินปูนประสาน
อิฐดินปูนประสานอิฐดินปูนประสาน


Gallery

Gallery - The Huan Yu Yen Story

Gallery - Tsunami-Resistant Blocks

Gallery - Philippines:  PACSII-CLIFF Social Housing Project

กลับ|back